የድጋፍ ማዕቀፎች አፈፃፀም ዋና የሥራ ሂደት

 •     የመረጃ አገልግሎት መስጠት፣
 •       የዘርፍ ማህበራት ፣የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት  አደረጃጀት እና ህጋዊ ሰውቅና መስጠት፣
 •       የኢንዱስትሪ ኤክስቴሽን ድጋፍ አገልግሎት፣
 •       አዋጭ ቢዝነስ ፕላን አዘገጃጀት ድጋፍ፣
 •       ብድር ማመቻቸትና ማስመልስ ድጋፍ፣
 •       የሂሳብ መዝገብ ዝርጋታ ድጋፍ ማድረግ፣
 •       የተስማሚ ቴክኖሎጂ ሽግግር፣
 •       ማሽነሪ አቅርቦት ማቻቸት፣
 •       የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ማመቻቸት፣
 •       የምርት ጥራት ፍተሻ እንዲደረግላቸው ማመቻቸት፣
 •       የሀገር ውስጥና የዉጭ ሀገር ገበያ ማመቻቸት፣
 •       የኦዲት አገልግሎት መስጠት፣
 •       ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ተቋማት የእድገት ደረጃ  ሽግግር ዕዉቅና መስጠት፡፡