የንግድ ምዝገባ፣ፈቃድና መረጃ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት

                በንግድ ምዝገባ፣ ፈቃድና መረጃ አገልግሎት ሥራዎች
 • የንግድ ስም ምዝገባ
 • የንግድ ምዝገባ ማድረግና ፈቃድ መስጠት
 • ንግድ ምዝገባና ፈቃድ  ዕድሳት ማድረግ
 • የንግድ ተቋም ዋስትና መያዣ ምዝገባ
 • የንግድ ማህበራት የመመስረቻ ጽሁፍና መተዳደርያ ደንብ እና ቃለ ጉባዔ  ማፅደቅ
 • ከንግድ ምዝገባና ፈቃድ ጋር ተያይዞ የሚቀርቡ ቅሬታና አቤቱታዎችን መቀበልና ምላሽ መስጠት
 • በንግድ ምዝገባና ፈቃድ   የአቅም ግንባታና ኮሚኒኬሽንና ስራዎች  ማከናወን
 • በንግድ ምዝግባና ፈቃድ አገልግሎት ጥናት ማካሄድ
                       የንግድ መረጃ አገልግሎት
 • የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ዳታ ቤዝ በማዘጋጀት መረጃ ማስገባትና ማደራጀት መተንትንና ማሰራጨት
 • የንግድ ስም ፣ምዝገባና ፈቃድ መረጃዎችንና የአገልግሎት አሰጣጥ ቅድመ ሁኔታዎችን በመረጃ መረብ መሰደርና ለተጠቃሚው ማቅረብ 
 • የቅድመ ምዝገባና ፈቃድ የምክር አገልግሎት